fbpx

บริการการส่งออกพืช

เราจะทำให้การนำเข้าพืชจากออสเตรเลียเป็นเรื่องง่าย

คุณเป็นธุรกิจค้าปลีกพืชที่ต้องการนำเข้า? อยู่หรือไม่ ?

ในกระบวนการนำเข้าอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในรื่องของเอกสารและเวลา และกระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับระดับความไว้วางใจ 

การสื่อสาร และความรู้ในด้านอุตสหกรรม

ที่มอนสเตอร่า เราทำให้บริการส่งเป็นเรื่องง่าย เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

การส่งออกและการนำเข้าพืช อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก การทำให้ถูกต้องในครั้งแรก เป็นเรื่องเชี่ยวชาญของเรา

กระบวนการส่งออกจากประเทศออสเตรเลียมีดังต่อไปนี้

เราทำงานร่วมกับตัวแทนออกของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชีวภาพ และองค์การอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศ

ออสเตรเลีย เพื่อให้แน่ใจว่าพืชของคุณ มาถึงคุณอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศของคุณ

 

บริการของเรามีดังต่อไปนี้

 

 เราให้บริการส่งออกโรงงานแบบ end-to-end ซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 

 

 • การจัดหาโรงงานจากซัพพลายเออร์/ผู้ขาย/ผู้ปลูก

 • การดูแลพืช การเตรียมการขนส่ง และการขนส่งไปยังหน่วยงานราชการ

 • อำนวยความสะดวกตามข้อกำหนดด้านการบริหารทั้งหมด

 

 ค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับการบริหารคือ 59,900 บาท สำหรับโรงงานสูงสุด 1-5 แห่ง

 

 หากคุณต้องการพืชเพิ่ม เราสามารถเสนอราคาแบบกำหนดเองสำหรับปริมาณเชิงพาณิชย์ได้

 

 ค่าธรรมเนียมรัฐบาล:

 

 ค่าธรรมเนียมรัฐบาลรวมค่าขนส่งขั้นต่ำ 35,900 บาท